Polityka prywatności

Polityka Prywatności sklepu internetowego Dom-Went

 

Szanowni Państwo,

pozyskiwane za pośrednictwem Sklepu internetowego dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, a podejmowane przez Nas środki zmierzają do zapewnienia należytej ochrony prywatności wszystkich osób odwiedzających Sklep internetowy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujmy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Arkadiusz Jacznik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „DOM-WENT” Arkadiusz Jacznik, ul. Żyzna 13a, 42-202 Częstochowa, NIP: 5732239430, tel. 34 366 11 36 e-mail: sklep@domwent.pl (zwany dalej: „Administratorem”).
 2. Odwiedzanie strony internetowej domwent.pl jest możliwe bez konieczności ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Powierzone dane obejmują: imię, nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu, adres e-mail oraz dane zapisane w cookies. W przypadku Przedsiębiorców zakres ten ulega poszerzeniu o firmę Przedsiębiorcy oraz NIP.
 4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna:
  1. wykonanie umowy sprzedaży, w przypadku złożenia zamówienia w Sklepie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  2. wykonanie umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta w przypadku rejestracji konta w Sklepie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  3. prowadzenie ksiąg rachunkowych i realizacji obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
  4. marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter oraz newsletter na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

Przekazanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie wymaganych danych uniemożliwi zrealizowanie umowy/umów.

 1. Dane osobowe przekazywane są:
  1. dostawcom usług, z których korzysta Administrator prowadząc Sklep internetowy, w tym w szczególności firmom kurierskim, przewozowym, partnerom zapewniających wsparcie z zakresu IT, operatorom płatności, firmom świadczącym usługi księgowe.
  2. jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa uprawnionym organom państwowym, w tym w szczególności jednostkom organizacyjnym prokuratury, policji, urzędom skarbowym, sądom.
 2. Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania i może wynosić m.in.:
  1. w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego będą przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względu na obowiązki podatkowe przetwarzane są przez okres wskazany w art. 74 ustawy o rachunkowości, tj. co do zasady przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotycz,
  2. w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
  3. w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń – dane te będą przetwarzane do czasu ostatecznego zakończenia sporu i przedawnienia roszczeń, których spór dotyczył,
  4. w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody.
 3. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Zakres tych praw szczegółowo określono w art. 15 - 21 Rozporządzenia.
 4. Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych jeśli Administrator przetwarza dane na podstawie tej zgody. Nie ma to jednak wpływu na ważność/skuteczność przetwarzania, które miało miejsce przez wycofaniem zgody. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pomocą e-maila na adres: , lub drogą pocztową: ul. Żyzna 13a, 42-202 Częstochowa
 5. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
 6. Podczas rejestracji do konta samodzielnie ustalają Państwo hasło dostępu. Administrator zapewnia bezpieczne i szyfrowane połączenia podczas wysyłania danych oraz podczas logowania się do konta (certyfikat SSL). W przypadku utraty hasła dostępu konieczne jest wygenerowanie nowego. W tym celu należy w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętam hasła” wskazać adres e-mail podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta. Na ten adres otrzyma Pani/Pan wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza, który umożliwi ustalenie nowego hasła.

 

 

Polityka prywatności może ulec zmianie w każdym czasie, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni na stronie internetowej Sklepu. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki prywatności prosimy kierować na adres:

 

Opracowano i wdrożono w dniu 30 lipca 2021 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium