Producenci

Statystyki

Produktów:
3411
Kategorii:
607
Nowości:
3411
Promocje:
2013

Tagi

DOM-WENT, Częstochowa, Kolonia Poczesna, Katowice, Śląsk, Kraków, Gliwice, Bielsko Biała, Opole, Kielce, Piotrków Trybunalski, Łódź, Dospel, Alnor, Centrum Klima, Vents, Darco, rura spiro, rury spiro, wentylacja, rekuperator, akcesoria dachowe, kominki wentylacyjne, komunikacja dachowa, ochrona przeciwśniegowa, taśmy kominowe, taśmy kalenicowe,

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedającego pod adresem http://domwent.pl.

Sprzedającym jest firma "Dom-Went " z siedzibą w Częstochowie ul. Rakowska 3/5. Zarejestrowana pod numerem NIP: 5732239430, Regon: 240737542 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerami telefonów:
biuro handlowe:
tel./fax +48 34 366 11 36
kom. 605 535 349
kom. 665 464 115
lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: .


§1 Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W kwestii usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) – każda osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia. Jednakże w przypadku gdy osoba ta nie ukończyła 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Kupującym (klientem) określana jest również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Przedmiot transakcji – Prezentowane oraz opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego towary. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by prezentowana przez niego oferta była aktualna i wolna wszelkiego rodzaju błędów. W przypadku gdy jednak niektóre z zamówionych towarów okazały by się w danej chwili niedostępne, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o tym fakcie drogą drogą mailową lub telefoniczną.
 4. Towar – rzecz ruchoma, do której odnosi się Umowa Sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona na rzecz Klienta przez Usługodawcę poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów (np. Projekt rekuperacji wentylacji odzysku ciepła).
 6. Produkt – Towary jak również Usługi dodatkowe przedstawione w Sklepie Internetowym.
 7. Umowa Sprzedaży – zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną jak również mailową), w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, umowa sprzedaży Produktów zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 8. Sklep Internetowy domwent.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – dostępny pod adresem http://domwent.pl serwis internetowy, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu interesujących go produktów.
 9. Strona – Usługodawca oraz Klient.
 10. Strona Sklepu – każda strona lub podstrona www wchodząca w skład serwisu, znajdująca się pod adresem www http://domwent.pl.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta jednoznacznie określające zarówno rodzaj jak i ilość zamawianych Produktów, bezpośrednio zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


§2 Zasady ogólne
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego Regulaminu i jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy domwent.pl prowadzi sprzedaż hurtową oraz detaliczną za pośrednictwem sieci internet.
 3. Wszystkie oferowane na sklepie domwent.pl produkty są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, nie posiadają wad fizycznych i prawnych, jak również zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


§3 Składanie zamówień
 1. Ceny podane na stronie sklepu internetowego domwent.pl są cenami brutto (zawierają podatek 23% VAT) podanymi w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, gdyż są one ustalane zależnie od ilości i rodzaju zamówionych Produktów.
 2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony sklepu internetowego, drogą mailową lub telefonicznie.
 3. Zamówienia przez stronę sklepu internetowego można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienie drogą mailową oraz telefoniczną jest możliwe wyłącznie w godzinach pracy biura handlowego podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
 4. Zamówienie jest skuteczne i może zostać zrealizowane, jeśli Kupujący wypełni formularz zamówienia i poda w nim prawidłowe dane kontaktowe w tym adres e-mail oraz numer telefonu, jak również dokładny adres, na który Towar ma być wysłany.
 5. W przypadku gdy podane przez Klienta dane będą niekompletne, Sprzedający nawiąże próbę kontaktu z Kupującym. W przypadku gdy kontakt ten nie będzie możliwy Sprzedający ma prawo anulowania Zamówienia.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie oraz przesyłanie na podany przez klienta podczas rejestracji adres e-mail drogą elektroniczną obrazu dokumentów rozliczeniowych, zwłaszcza takich jak: faktury pro forma, faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, niniejsza akceptacja Regulaminu uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.
 7. Kupujący wyraża zgodę na umieszczanie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego podczas dokonywania zakupu w celu ich przetwarzania dla potrzeb realizacji Zamówienia. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane oraz ich poprawianie, dodatkowo na wyraźne żądanie dane te mogą zostać usunięte.
 8. Kupujący w celu ułatwienia procesu składania kolejnych zamówień może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych. W tym przypadku Kupujący w procesie rejestracji musi podać login oraz hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Loginem klienta jest podany przez niego w procesie rejestracji prawidłowy adres e-mail. Hasło natomiast jest ciągiem znaków ustalanym przez Klienta. Nie jest ono znane sprzedającemu i po stronie klienta spoczywa obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po skutecznym złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu w postaci wiadomości e-mail wraz z fakturą pro forma potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „KURIER pobranie, płatne przy odbiorze”.


§4 Koszty i termin wysyłki
 
 1. Towar wysyłany jest pod adres podany przez klienta podczas składania zamówienia na Sklepie Internetowym domwent.pl w formularzu zamówienia lub telefonicznie albo drogą mailową. Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o wszelkich nieprawidłowościach w wypełnionym formularzu zamówienia, które mogą opóźnić wysyłkę lub też całkowicie uniemożliwiają jej dokonanie.
 2. Towar dostarczany jest do Klienta za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w biurze handlowym.
 3. Każdy przedmiot posiada indywidualny termin realizacji zgodnie z którym przesyłki są dostarczane. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy zamówień złożonych z opcją " KURIER pobranie, płatne przy odbiorze". Natomiast przy zamówieniach z opcją "KURIER przelew" do podanego terminu realizacji należy doliczyć zwykle 1-2 dni robocze, jest to czas zaksięgowania środków na koncie bankowym sklepu.
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) produktu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju zamawianego towaru, sposobu transportu oraz płatności. Koszty transportu uzależnione są zarówno od wagi jak i gabarytów danych przedmiotów i generowane są automatycznie po dodaniu towarów do koszyka sklepu internetowego. Klient sam wybiera jedną z odpowiadających mu form dostawy zgodną z zamówionym towarem (przykładowo gdy w zamówieniu występują rury spiro klient powinien wybrać jedną z trzech odpowiadających towarowi form dostawy: "Kurier przelew - NALEŻY wybrać jeśli w zamówieniu są RURY spiro, wysyłamy je w dł. 1,5mb", "Kurier pobranie, płatne przy odbiorze -NALEŻY wybrać gdy w zamówieniu są RURY spiro wysyłka w dł.1,5", lub odbiór osobisty). W przypadku jakichkolwiek zmian w kosztach transportu klient każdorazowo zostanie o tym poinformowany celem akceptacji ich bieżącego stanu. Ponadto w przypadku gdy miały by one wzrosnąć klient ma prawo zrezygnować z części zamówienia, które powodowało by tą różnicę lub jego całości.


§5 Płatności
 
 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę) lub paragon.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), przelewem na konto bankowe sklepu, lub gotówką przy osobistym odbiorze towaru w biurze handlowym.
 3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i typów transportu.


§6 Odbiór towaru
 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza jej granice.
 2. Przed odbiorem przesyłki od kuriera należy sprawdzić jej stan, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Należy zwłaszcza zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę, kartonu, oraz folii stretch w przypadku gdy była w nią owinięta. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, a następnie jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.


§7 Odstąpienie od umowy
 1. Konsumentowi, który zawarł umowę na odległość, na stronie sklepu internetowego, drogą mailową lub telefoniczną przysługuje prawo do odstąpienie od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając pisemnie stosowne oświadczenie na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827. Termin ten jest nieprzekraczalny i liczy się od dnia wydania rzeczy, a w przypadku świadczenia usługi od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłane przed jego upływem przez Klienta oświadczenie. Prawo to dotyczy tylko i wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie osobie fizycznej dokonującej zakupu w celu nie mającym związku z działalnością gospodarczą czy zawodową. Zwrot towaru objętego umową, od której klient odstępuje powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od złożenia stosownego oświadczenia.
 2. Zwracany towar powinien być w pełni kompletny, a sam produkt wraz z ewentualnymi akcesoriami nieuszkodzony. Nie powinien on również nosić śladów użytkowania, świadczących o innym niż tylko do celów jego sprawdzenia użytkowaniu produktu. Towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie gdy spełnione zostaną powyższe warunki. Ponadto Towar powinien być zabezpieczony by nie uległ uszkodzeniu w transporcie.
 3. W przypadku korzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient, po ówczesnym poinformowaniu drogą mailową i/lub telefoniczną o swoim zamiarze Usługodawcy, zobowiązany jest odesłać towar na własny koszt na adres biura handlowego. Towar odsyłany bez powiadomienia nie będzie przyjmowany. Przesyłka ze zwrotem nie może być wysłana za pobraniem.
 4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć numer konta bankowego na które sklep ma zwrócić zapłatę, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz w przypadku otrzymania paragonu należy dołączyć go do przesyłki ze zwracanym towarem.
 5. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, pracownicy sklepu dokonają sprawdzenia produktu pod kątem spełnienia przez niego wymagań określonych w punkcie 2 niniejszego paragrafu. Jeżeli towar spełnia te wymogi, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał wraz z kopią zostaną wysłane Klientowi listem poleconym priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, po jej otrzymaniu w ciągu 7 dni roboczych Sklep dokona zwrotu należności na wskazane przez Klienta konto bankowe.
 6. Produkty pod konkretne zamówienie klienta nie podlegają zwrotowi (między innymi lakierowane kominki wentylacyjne, przejścia antenowe, przejścia solarne, kształtki oraz kanały wentylacyjne o nietypowych wymiarach, kratki wentylacyjne zamawiane pod wymiar, itp.).


§8 Procedura reklamacji
 1. Produkty oferowane na Sklepie Internetowym posiadają gwarancję producenta, importera, obowiązującą na terenie Polski. W drukach wystawianych przez gwaranta określone są szczegółowe warunki gwarancyjne. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów, dokładne adresy tych punktów znajdują się zarówno na kartach gwarancyjnych dołączonych do produktów jak również stronach internetowych producentów. Kupujący ma również możliwość przeprowadzenia procedury reklamacyjnej z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. W przypadku niezgodności dostarczonego towaru koszty zwrotu i ponownej wysyłki ponosi sklep internetowy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
 3. Klient traci uprawnienia związane ze zwrotem lub reklamacją, jeżeli przed upływem 14 dni od dnia otrzymania towaru nie zawiadomi sklepu o niezgodności towaru z umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem.
 4. Reklamowany produkt powinien być zabezpieczony by nie uległ fizycznym uszkodzeniom w transporcie.


§9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego podczas dokonywania zakupów jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Klienta wykorzystywane są celem realizacji umowy sprzedaży, wobec tego mogą być przekazane podmiotom realizującym dostawę zakupionych towarów do klienta. Każdy klienta ma prawo dostępu i wglądu w swoje dane jak również ich poprawy. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Klient ma możliwość usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru prowadzonego przez Usługodawcę poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli. Usługodawca jednak może odmówić ich usunięcia, jeżeli klient nie uregulował wszystkich należności wobec Usługodawcy lub też naruszył obowiązujące przepisy prawa, a powyższe dane są niezbędne do ustalenia odpowiedzialności klienta.


§10 Postanowienia końcowe
 1. W przypadku spraw nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Wszelkie spory w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem, a klientem wynikające ze stosowania powyższego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. W przypadku zmian w treści dotychczasowego regulaminu klienci zostaną poinformowani o tym fakcie drogą mailową.


 

Sklep internetowy Shoper.pl